1. Най­ме­ну­ван­ня,    міс­цез­на­ход­жен­ня   ор­га­ні­за­то­ра кон­кур­су:    виконавчий комітет Зеленодольської  місь­кої ради, 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ,   вул. Енергетична,15.
2. Під­ста­ва для про­ве­ден­ня кон­кур­су:  рішення Зеленодольської міської ради «Про затвердження переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах» від 25.10.2017року № 582.       

3. Місце та час проведення конкурсу: виконавчий   комітет  Зеленодольської    місь­кої ради,  24 грудня  2018 ро­ку о 14.00. 

     Пріз­ви­ще, по­са­да та но­мер те­ле­фо­ну осо­би,  в  якої мож­на ознай­о­ми­ти­ся  з умо­ва­ми конкур­су: Харчук В.М. – начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету Зеленодольської  міської ради, тел.0988955800.

4. Ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до учас­ни­ків кон­кур­су: 

- наявність матеріально – технічної бази;

- вартість надання послуг згідно рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради від 17.07.2018р. № 75;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів(копії договорів та актів виконаних робіт);

-наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5. Ха­рак­те­рис­ти­ка те­ри­то­рії, де по­вин­ні на­да­ва­ти­ся по­слу­ги ви­ве­зен­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів:

5.1. Площа території м. Зеленодольська та с.М.Костромка473,7 га;

5.2. Середня відстань до полігону ТПВ:

- 6 км від м.Зеленодольська;

- 8 км від с.М.Костромка.

6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

    м. Зеленодольськ:

   1. Загальна кількість будинків - 111, в тому числі 96 багатоповерхові будинки,  14 котеджів, 1 ж/б (вул. Садова, 9б);

   2. Всього  контейнерів – 150 шт.  (26 майданчиків):

– кількість контейнерів для збору ТПВ – 105 шт.;

– кількість контейнерів під скло та папір – 45 шт.

    с. Мала Костромка:

   1. Загальна кількість будинків - 310;

   2. Кількість контейнерів для збору ТПВ – 33 шт.

    Підприємства, установи та організації:

  1. Загальна кількість підприємств,установ та організацій – 144;
  2. Кількість контейнерів для збору ТПВ -  25 шт.

7. Характеристика полігону ТПВ:

    Полігон ТПВ розташований на відстані 6 км від Зеленодольська та 8 км від  с. Мала Костромка. Загальна площа полігону ТПВ складає 1,3756 га.

8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсної документації:

1. Способи отримання конкурсної документації : особисто або поштою;

2. Місце отримання конкурсної документації : 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вулиця Енергетична, 15, відділ житлово - комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету  Зеленодольської міської ради,  понеділок-п’ятниця  з 0900 до 1700.

9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

9.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій: особисто або поштою ;

9.2. Місце отримання: 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вулиця Енергетична, 15, відділ житлово - комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету  Зеленодольської міської ради,  понеділок-п’ятниця  з 9 00до 17 00.

6.3. Строк:   24.12.2018  до 10-00 год.