Виробничий травматизм та його профілактика

на підприємствах, які перебувають на обліку у Криворізькому відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області

 

Основні завдання Фонду соціального страхування України – фінансування матеріального забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, медико-соціальної реабілітації хворих та потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, профілактика виробничого травматизму.

Пріоритетним завданням новоствореного Фонду в умовах сьогодення є орієнтованість на застрахованих осіб – отримувачів матеріального забезпечення та медико-соціальних послуг.

Криворізьке відділення розпочало свою діяльність з 01 серпня 2017 року після об'єднання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та здійснює повноваження управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області не тільки на території міста Кривий Ріг, а і в Криворізькому, Широківському, Апостолівському та Софіївському районах.

Діяльність спеціалістів Криворізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області спрямована на людину праці, забезпечення і надання повного та своєчасного спектру соціальних послуг відповідно до законодавства.

Виконання статутних функцій і обов'язків Фонду з попередження нещасних випадків та професійних захворювань покладається на страхових експертів з охорони праці, цілеспрямована робота яких значною мірою сприяє зниженню рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності.

У Криворізькому відділенні зареєстровано більш як 40 тисяч підприємств-страхувальників. Отже, на кожного з 8-ми страхових експертів з охорони праці, які працюють у відділенні, приходиться більш як 5 тисяч підприємств.

Незважаючи на велике навантаження у зв’язку з розслідуваннями нещасних випадків та профзахворювань, страхові експерти відділення проводять значну профілактичну роботу, однією із складових якої є пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці.

Проведені семінари, наради, круглі столи зі спеціалістами з охорони праці підприємств найбільш небезпечних видів діяльності дали змогу донести до їх учасників стурбованість Криворізького відділення рівнем виробничого травматизму та профзахворюваності, прийняти за їх результатами відповідні рішення, розробити дієві профілактичні заходи.

Страхові експерти з охорони праці за 2018 рік виступили на 24 семінарах, 42 нарадах та взяли участь у конкурсі і у 2-х засіданнях круглих столів, на яких обговорювалися питання стану охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах міста; розмістили у засобах масової інформації                                8 публікацій та здійснили 6 виступів на радіо і телебаченні з цих же питань, надали 581 консультацію страхувальникам, взяли участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на  92 підприємствах, у розробленні 363 профілактичних заходів та 38 нормативних актів про охорону праці, розповсюдили в електронному вигляді 681 одиницю пам’яток та нормативних актів з питань охорони праці.

Крім того, протягом року, страхові експерти прийняли участь у роботі 23 комісій з питань охорони праці на підприємствах, 40 комісій з перевірки знань з охорони праці працівників, 48 комісій з випробувань та приймання в експлуатацію засобів колективного та індивідуального захисту, склали 5 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві та виконали 198 інших профілактичних заходів.

Під час участі у різноманітних профілактичних заходах страхові експерти особливу увагу приділяють дотриманню законодавства України про охорону праці, попередженню нещасних випадків та профзахворювань; не перестають нагадувати, що зниження рівня виробничого травматизму залежить не тільки від фінансування заходів з охорони праці, навчання працівників безпечним прийомам праці, медичних оглядів, професійного добору, надійності роботи устаткування, роботи служби охорони праці, але, в першу чергу, від сумлінного ставлення до виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці працівниками безпосередньо на своєму робочому місці.

Проведена профілактична робота дала змогу зменшити, порівняно з 2017 роком, загальний рівень виробничого травматизму на підприємствах на 30% (з 206 до 144) та рівень професійної захворюваності - на 3,7% (з 167 до 161).

Але, все ж таки, незважаючи на докладені зусилля, повністю уникнути нещасних випадків та профзахворюваності неможливо.

Так, за 2018 рік до Криворізького відділення надійшло 218 повідомлень про нещасні випадки, в тому числі: 32 зі смертельними наслідками, 4 групових нещасних випадки (травмовано: 10 працівників, в тому числі 6 із смертельними наслідками). Загалом це - 225 потерпілих, серед них 38 загинули. Також надійшло 175 повідомлень про професійні захворювання. Страхові експерти з охорони праці приймали участь у розслідуванні усіх нещасних випадків та професійних захворювань.

За результатами розслідувань нещасних випадків складені акти про нещасні випадки на виробництві за формою Н-1 на 147 працівників, в тому числі на 60 осіб, з якими сталися нещасні випадки з тяжкими наслідками та на 14 працівників, які загинули на виробництві.

Відповідно до проведеного аналізу, найбільша кількість нещасних випадків трапляється в результаті падіння потерпілого (33%), падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, будівель, породи, ґрунту тощо (21%), а також дії предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються (18%). Також нещасні випадки часто трапляються в результаті подій на транспорті (10%) та в результаті навмисного нанесення травм іншими особами (5%).  Дещо менше травм отримано від дії підвищених температур (3%) та в результаті ураження електричним струмом (4%), а також з інших подій (5%).

Основними причинами травматизму є організаційні (70%), зокрема невиконання інструкцій з охорони праці та невиконання посадових обов’язків. Серед технічних причин (6%) переважає незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, засобів виробництва, транспортних засобів. Серед психофізіологічних (24%) - особиста необережність потерпілих.

Найбільш небезпечними для життя та здоров’я працюючих є автомобілі (в т.ч. спеціалізовані), гірничо-шахтне устаткування, устаткування для чорної металургії та устаткування підйомно-транспортне.

Згідно зі звітними даними щодо нещасних випадків, які сталися на виробництві, можна стверджувати, що найдосвідченіші працівники з достатнім стажем роботи за професією травмуються найчастіше. Так, найбільше травмованих в категорії зі стажем роботи від 4 до 10 років – 47 працівників (32%). Аналіз виробничого травматизму за віковою категорією працівників показав, що найбільше у 2018 році травмувалося працівників у віковій категорії від 30 до 39 років - 48 осіб (33%).

Найбільш травмонебезпечними професіями виявилися слюсарі та електрослюсарі в різних галузях, машиністи в різних галузях, водії автотранспортних засобів, прохідники, кріпильники та інші гірничі робітники.

За результатами розслідувань випадків профзахворювань у 2018 році складено 161 акт про професійні захворювання за формою П-4, з них 66 особам встановлено по 1 профзахворюванню, 70 особам - по 2, 24 особам - по 3 і одній особі встановлено 4 профзахворювання (всього 282 захворювання). Зокрема це: хронічна обструктивна хвороба легень – 100 випадків (35%), радикулопатія – 72 випадки (26%), вібраційна хвороба – 53 випадки (19%), нейросенсорна приглухуватість – 30 випадків (11%), пневмоконіози – 21 випадок (7%) та інші – 6 випадків (2%).

Переважна більшість професійних захворювань встановлена на підприємствах гірничо-металургійного комплексу міста, де умови виробничого середовища несприятливі для працюючих, а саме, по основним причинам професійні захворювання розподілилися: пил – 43%, фізичні навантаження – 27%, вібрація – 19%, шум – 11%.

Найбільша небезпека розвитку патологій є у машиністів кранів (16%), прохідників (10%), водіїв автотранспортних засобів (9%), інженерно-технічних працівників (8%), машиністів бурових установок (7%) тощо.

Проведений аналіз показав, що найбільша кількість професійних захворювань встановлена у працівників віком від 50 до 59 років - 90 осіб (56%). Найбільше отримали професійне захворювання працівники, які пропрацювали у важких та шкідливих умовах від 10 до 19 років - 75 випадків (47%).

Слід зауважити, що на підприємствах, які обслуговуються Криворізьким відділенням, з 2009 року спостерігається впевнене зниження рівня професійної захворюваності, з невеликими коливаннями. При цьому середній річний показник зниження кількості професійних захворювань складає 39 випадків (511 випадків профзахворювань у 2009 році – 161 випадок у 2018 році), що говорить про тенденцію зниження рівня професійної захворюваності.

Отже, завдяки сумлінній роботі страхових експертів з охорони праці Криворізького відділення, які, спільно зі службами охорони праці підприємств, постійно проводять покладену на них державою цілеспрямовану роботу з попередження нещасних випадків та професійних захворювань, рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах, які перебувають на обліку у Криворізькому відділенні, поступово знижується. Хочеться вірити, що і в наступному році докладені спільні зусилля будуть сприяти його подальшому зниженню та збереженню життя і здоров’я працюючих.

 

 

 

                                                                    Служба страхових експертів з охорони праці Криворізького  

                                                                    відділення управління виконавчої дирекції Фонду

                                                                    соціального страхування України в Дніпропетровській області