• Стратегія розвитку Зеленодольської міської ОТГ до 2028 року в рамках Програми DOBRE

  • Новини
Графік процесу підготовки Cтратегії Зеленодольської ОТГ

Графік процесу

підготовки стратегії

Графік процесу підготовки стратегії

Дата

1. Підготовка плану діяльності, узгодження методології процесу планування і форм громадської участі, розробка комунікаційного плану

I зустріч Стратегічної групи

 

навчання, визначення форми і графіку робіт, затвердження анкет для соціологічного дослідження і сфери аналізу

16.11.2017

 

 

 

2. Проведення соціологічного дослідження, аналіз результатів

II зустріч Стратегічної групи

 

діагностика ситуації у формі SWOT/TOWS аналізу, виявлення ключових проблем і суспільних потреб, потенціалу і бар’єрів розвитку

11-12.12.2017

 

 

 

3. Виявлення зацікавлених сторін і стратегічних пріоритетів; опрацювання засад стратегії розвитку

III зустріч Стратегічної групи

 

узгодження пріоритетів стратегії, бачення, сценаріїв розвитку і стратегічних цілей

24.01.2018

 

 

 

4. Запрошення до співпраці суспільних партнерів, запрошення мешканців подавати пропозиції до стратегії

IV зустріч Стратегічної групи -

 

визначення операційних цілей, заходів і проектів, встановлення графіку і відповідальних за реалізацію завдань, партнерів для виконання завдань; узгодження плану громадських консультацій проекту стратегії розвитку

 22.02.2018

 

 

 

5. Підготовка й оголошення консультацій; опрацювання засад і джерел фінансування стратегічних завдань, системи впровадження, зокрема моніторингу стратегії

V зустріч Стратегічної групи

 

представлення результатів громадських консультацій, формулювання проектів для вииконання на перші два роки, узгодження остаточної версії проекту стратегії після консультацій, подання його на затвердження Голові громади

узгоджується

 

 

 

6. Затвердження проекту стратегії Головою громади, ухвалення стратегії Радою

Оприлюднення ухваленої стратегії розвитку громади