Графік процесу підготовки Cтратегії Зеленодольської ОТГ

Графік процесу

підготовки стратегії

Графік процесу підготовки стратегії

Дата

1. Підготовка плану діяльності, узгодження методології процесу планування і форм громадської участі, розробка комунікаційного плану

I зустріч Стратегічної групи

 

навчання, визначення форми і графіку робіт, затвердження анкет для соціологічного дослідження і сфери аналізу

16.11.2017

 

 

 

2. Проведення соціологічного дослідження, аналіз результатів

II зустріч Стратегічної групи

 

діагностика ситуації у формі SWOT/TOWS аналізу, виявлення ключових проблем і суспільних потреб, потенціалу і бар’єрів розвитку

11-12.12.2017

 

 

 

3. Виявлення зацікавлених сторін і стратегічних пріоритетів; опрацювання засад стратегії розвитку

III зустріч Стратегічної групи

 

узгодження пріоритетів стратегії, бачення, сценаріїв розвитку і стратегічних цілей

24.01.2018

 

 

 

4. Запрошення до співпраці суспільних партнерів, запрошення мешканців подавати пропозиції до стратегії

IV зустріч Стратегічної групи -

 

визначення операційних цілей, заходів і проектів, встановлення графіку і відповідальних за реалізацію завдань, партнерів для виконання завдань; узгодження плану громадських консультацій проекту стратегії розвитку

 22.02.2018

 

 

 

5. Підготовка й оголошення консультацій; опрацювання засад і джерел фінансування стратегічних завдань, системи впровадження, зокрема моніторингу стратегії

V зустріч Стратегічної групи

 

представлення результатів громадських консультацій, формулювання проектів для вииконання на перші два роки, узгодження остаточної версії проекту стратегії після консультацій, подання його на затвердження Голові громади

27-28.03.2018

 

 

 

6. Затвердження проекту стратегії Головою громади, ухвалення стратегії Радою

Оприлюднення ухваленої стратегії розвитку громади