До уваги виборців! Тимчасова нездатність пересуватись самостійно

Тимчасова нездатність пересуватись самостійно

 

1. Виборець, який тимчасово нездатний пересуватися самостійно і має бажання проголосувати за місцем свого перебування, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів (днем повторного голосування) подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі.

До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, яка засвідчує факт його тимчасової нездатності пересуватися самостійно.

2. Заява виборця реєструється дільничною виборчою комісією в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця проживання (місця перебування) виборця на час проведення виборів Президента України, номер його телефону (за наявності).

3. Члени дільничної виборчої комісії зобов’язані перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися за станом здоров’я.

Для здійснення такої перевірки рішенням дільничної виборчої комісії визначаються не менше трьох членів комісії.

4. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися спрямовується на встановлення факту написання виборцем заяви про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування та факту видачі медичною установою довідки про неможливість виборця самостійно пересуватися у зв’язку зі станом здоров’я.
Таку перевірку, не порушуючи прав та свобод виборця, проводять визначені для цього члени дільничної виборчої комісії шляхом:
– особистого відвідування виборця за адресою, зазначеною ним у заяві;
– опитування такого виборця за вказаним ним номером телефону;
– звернення до відповідної медичної установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки чи уточнення отриманих відомостей тощо.

5. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно здійснюється до прийняття дільничною виборчою комісією рішення про включення виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно, на засіданні цієї комісії (не пізніше 24 години останньої суботи перед днем виборів (днем повторного голосування).

Відомості, отримані за результатами такої перевірки, вносяться дільничною виборчою комісією до журналу реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії навпроти відомостей про заяву виборця, щодо якого здійснювалася перевірка.

6. Результат проведеної відповідно до пункту 4 цього Роз’яснення перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно береться до уваги дільничною виборчою комісією при прийнятті рішення щодо включення виборця, від якого надійшла заява про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування, до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно.

У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно дільнична виборча комісія приймає рішення щодо відмови у наданні такому виборцю можливості голосувати за місцем перебування.

 

 

                                                                                 Начальник відділу ведення

                                                                                 Державного реєстру виборців

                                                                                 апарату райдержадміністрації

                                                                                 І.М. МІЛЕНІНА