1 Будiвельний паспорт.docx

2 мiстобудiвнi умови i обмеження.docx

3 Паспорт прив'язки.docx

4 Погодженн проекту вiдведення земельної дiлянки.docx

5 Повiдомлення про почато пiдготовчих робiт.docx

6 Реєстрацiя повiдомлення про початок виконання будiвельних робiт (СС1).docx

7 Внесення змiн до повiдомлення про початок виконання пiдготовчих робiт.docx

8 Внесення змiн до повiдомлення про початок виконання будiвельних робiт щод.docx

9 Реєстрацiя декларацiї про готовнiсть до експлуатацiї об`єкта, будiвництво.docx

10 Реєстрацiя декларацiї про готовнiсть до експлуатацiї об.єкта, (СС1).docx

11 Реєстрацiя декларацiї про готовнiсть до експлуатацiї самочинно збудовано.docx

12 Внесення змiн до декларацiї про готовнiсть до експлуатацiї об`єкта.docx

13 Внесення змiн до декларацiї про готовнiсть до експлуатацiї об`єкта (СС1.docx

14 Внесення змiн до декларацiї про готовнiсть до експлуатацiї самочинно збу.docx

15 Внесення змiн до зареєстрованої декларацiї про початок виконання пiдгото.docx

16 Внесення змiн до зареєстрованої декларацiї про початок виконання будiвел.docx