Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради проводить конкурс на  визначення    виконавця     послуг     з вивезення  побутових  відходів с.Мар'янське.

        1. Най­ме­ну­ван­ня,    міс­цез­на­ход­жен­ня   ор­га­ні­за­то­ра кон­кур­су:    виконавчий комітет Зеленодольської  місь­кої ради, 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ,   вул. Енергетична,15.
         2. Під­ста­ва для про­ве­ден­ня кон­кур­су:  рішення Зеленодольської міської ради «Про затвердження переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах» від 25.10.2017року № 582.       

       3. Місце та час проведення конкурсу: виконавчий   комітет  Зеленодольської  місь­кої ради,  2 травня 2019 року  о 14.00. 

     Пріз­ви­ще, по­са­да та но­мер те­ле­фо­ну осо­би,  в  якої мож­на ознай­о­ми­ти­ся  з умо­ва­ми конкур­су: Харчук В.М. – начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету Зеленодольської  міської ради, тел.0988955800.

     4. Ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до учас­ни­ків кон­кур­су: 

- наявність матеріально – технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів(копії договорів та актів виконаних робіт);

-наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

         5. Ха­рак­те­рис­ти­ка те­ри­то­рії, де по­вин­ні на­да­ва­ти­ся по­слу­ги ви­ве­зен­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів:

  Площа території c. Мар’янське  -   1139,7 га.

       6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

Лот №1 - включає наступні вулиці: вул. Бережного, вул. Вишнева, вул. Всеволода Нестайка, вул. Гагаріна, вул. Григорія Сковороди, вул. Громова, вул. Дмитра Черевка, вул. Житселище, вул. Зелена, вул. Калинова, вул. Каховська, вул. Кооперативна, вул. Кошового, вул. Кузнечна, вул. Л. Українки, вул. Леуса, вул. Лісна, вул. Миру, вул. Набережна, вул. Новоселів, вул. Першого Травня, вул. Петра Сагайдачного, вул. Прибалочна, вул. Садова, вул. Сонячна, вул. Степанова, вул. Шевченка, вул. Шкільна, вул. Шолохова, вул. 8 Березня.

  1. Загальна кількість будинків – 852
  2. Підприємства, установи та організації – 18

Лот №2 - включає наступні вулиці: вул. Центральна, вул. Б. Хмельницького, вул. Тернівка, вул. Терешкова, вул. Івана Франка, вул. Вузлова, вул. Запорізька, вул. Молодіжна, вул. Мечникова, вул. Краснобаєва, вул. Трикутника, вул. Левадна, вул. Глінки, вул. Мічуріна, вул. О. Гончара, вул. Дніпровська, вул. Дорошенка, вул. Вільна , вул. Червона, вул. Весела, вул. Кам’яна , вул. Рибацька.

  1. Загальна кількість будинків – 485
  2. Підприємства, установи та організації – 18

      7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсної документації:

1. Способи отримання конкурсної документації : особисто або поштою;

2. Місце отримання конкурсної документації : 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вулиця Енергетична, 15, відділ житлово - комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету  Зеленодольської міської ради,  понеділок-п’ятниця  з 0900 до 1700.

        8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

8.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій: особисто або поштою ;

8.2. Місце отримання: 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вулиця Енергетична, 15, відділ житлово - комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету  Зеленодольської міської ради,  понеділок-п’ятниця  з 9 00до 17 00.

8.3. Строк:   02.05.2019  до 10-00 год.