Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Корегування Генерального плану міста Зеленодольска Апостолівського району Дніпропетровської області»

 

       Проект містобудівної документації «Корегування Генерального плану міста Зеленодольська Апостолівського району Дніпропетровської області» розроблений Державним підприємством «Містобудівний кадастр» (Державна ліцензія АБ № 293592) на основі листа- замовлення, завдання на проектування та Рішення Зеленодольської міської ради № 871 від 24 жовтня 2014року «Про організацію корегування генерального плану

м. Зеленодольська»

       До складу проекту входять: текстові (пояснювальна записка та додатки) та графічні  матеріали,серед яких:

     1.Схема розташування населеного пункту у планувальній структурі області та району. М - довільний

     2. Аналіз раніше виконаної містобудівної документації. М -довільний

     3. План існуючого використання території. Опорний план. М 1:5000

     4 .Генеральний план. Основне креслення. М 1:5000

     5. Фрагмент центральної частини міста. М 1:2000

     6 .Схема планувальних обмежень. М 1:5000

     7. Схема інженерного обладнання території. М 1:5000

     Генеральний план м.Зеленодольськ є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території.

     Основною метою генерального плану м.Зеленодольськ є:

- Зміна параметрів територіального розвитку населеного пункту;

 - Коригування меж населеного пункту.

    Завдання генерального плану:

 - Обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

- Урахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання території;

- Визначення меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови території;

 - Формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

 - Оцінка загального стану довкілля населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- Визначення територій, які мають інженерно-будівельні, санітарно- гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Генеральним планом населеного пункту визначаються потреби у зміні межі населеного пункту, функціональне зонування території, планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту; черговість освоєння територій. Загальний стан довкілля населеного пункту, основні фактори його формування; містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану; також визначаються території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження використання.

      Перспективи територіального розвитку м.Зеленодольськ, розрахункова чисельність населення, потреба в соціально нормованих об'ємах житлового і культурно – побутового будівництва визначені з урахуванням рішень Зеленодольскої міської ради.

     Корегування Генерального плану м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області розроблено на розрахунковий термін 20 років (до 2035 року), з виділенням 1 черги будівництва – 7 років (до 2022 року).

     Матеріали проекту «Корегування Генерального плану м.Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області» розміщені на електронних носіях: на офіційний сторінці Зеленодольської міської ради в мережі Інтернет за електронною адресою: zelenodolsk.com.uа- в розділі Доступ до публічної інформації - підрозділи Містобудівна документація текстові матеріали та Містобудівна документація графічні матеріали ; на паперових носіях: в приміщенні Зеленодольської міської ради за адресою:  м. Зеленодольськ, вул. Енергетична,15 (зал засідань), тел. 62292 (понеділок – четвер, з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00, п ятниця з 08.00 до 16.00,  перерва з 13.00 до 14.00).

      Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються на ім’я міського голови Савченка Андрія Володимировича у письмовій формі з 27серпня 2016 року  до 15 години  29 вересня 2016 року за поштовою адресою: інд.53860, вул. Енергетична,15, м.Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області.

        29 вересня  о 15.00 год в приміщенні Зеленодольської міської ради (зал засідань) за адресою: м,Зеленодольськ, вул. Енергетична,15  розпочнеться громадське обговорення (слухання) щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації  «Корегування Генерального плану м.Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області».

        Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

          Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

         Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

         Надані громадськістю пропозиції розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

         Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є перший заступник міського голови Зеленодольської міської ради Котко Костянтин Іванович (тел. (05655)62-2-92).

 

                                              ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

                                        пропозиції громадськості до

проекту  містобудівної документації «Корегування Генерального плану міста Зеленодольска Апостолівського району Дніпропетровської області»

 

 

                                                                              Міському голові Савченку А. В.

                                                  від _____________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

місце проживання громадянина, або

                                                          найменування, місцезнаходження

організації)

 

                                                            ЗАЯВА

 

             про надання пропозиції до проекту містобудівної документації

«Корегування Генерального плану міста Зеленодольска

Апостолівського району Дніпропетровської області»

 

Пропоную в проекті  містобудівної документації «Корегування Генерального плану міста Зеленодольска Апостолівського району Дніпропетровської області»

 

 

_________________________________________________________________

 

(зміст пропозиції)

 

_________________________________________________________________

 

(обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил)

 

 

«____» _________ 20___г.                   _______________ /__________________/

                                                                                    (особистий підпис)  (прізвище, ініціали)

 

(*) від юридичних осіб заява подається на їхньому бланку