• Відділ (центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

  • Структура ЦНАП
  • Графік роботи
  • Контактна інформація
  • Положення по ЦНАП
  • Перелік адміністративних послуг
  • Інформаційні картки та бланки заяв
  • Нормативна база
  • Дошка об'яв, повідомлень

Пояснювальна записка

1. Вступ

   Програма розроблена на виконання наказу №630 від 14.12.2012р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 р. за N 97/22629 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» та з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

   Система теплопостачання міста є складним технологічним і соціально-економічним комплексом, що забезпечує життєдіяльність великої кількості споживачів. Оцінкою якості функціонування системи теплопостачання є якість і надійність теплопостачання, вартість послуг теплопостачання  та екологія.

   В інтересах існуючих споживачів і забезпечення можливості для підключення нових,  повинні бути забезпечені:

-   відсутність дефіциту теплової енергії, а також забезпечення якісних характеристик;

-   безперервність забезпечення тепловою енергією;

-   розумна ціна теплової енергії;

-   забезпечення стабільної роботи підприємства теплопостачання в режимі самоокупності;

-   безпека для здоров'я населення процесів виробництва та транспортування теплової енергії.

 

Паспорт

Інвестиційної програми модернізації системи теплопостачання

міста Зеленодольськ  на 2016 рік

1

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми

Наказ №630 від 14.12.2012р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 р. за N 97/22629 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»

2

Розробник Програми

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

3

Співрозробник Програми

Зеленодольська міська рада

4

Відповідальний виконавець Програми

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

5

Учасники Програми

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

6

Мета програми

Підвищення надійності праці системи теплопостачання м.Зеленодольськ:

- зменшення кількості аварій, аж до повного їх припинення на всьому протязі мереж, зниження втрат;

 - поліпшення забезпечення населення м.Зеленодольськ теплової енергії належної якості.

 Підвищення ефективності функціонування системи теплопостачання міста:

- збільшення пропускної спроможності водопровідних мереж теплопостачання;

- зменшення витрат на одиницю вироблюваної продукції;

- підвищення рентабельності роботи підприємства;

–  доступність послуг для споживачів.

7

 Задачі програми

Модернізація тепломережі  від ТК-12 до ТК-13  системи теплопостачання по вул. Комсомольській в          м.Зеленодольськ шляхом заміни трубопроводів з ізольованим матеріалом, виготовленим по передовій технології.

8

Терміни реалізації Програми

Протягом 2016 року

9

Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для реалізації Програми, тис.грн.

  511,67

 

2. Характеристика системи теплопостачання м. Зеленодольськ

   КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНОДОЛСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далі КП ЗМВ) створене з метою задоволення потреб у комунальних послугах мешканців Зеленодольська та діє на принципах самоокупності та самофінансування. Власником майна є Зеленодольська об’єднана територіальна громада (Зеленодольська міська рада).

На теперішній час на балансі КП ЗМВ перебуває:

-   12,8 км теплових мереж на потреби опалення та ГВП;

-   82 ТК (теплових камер) з запірною арматурою.

   Регулювання відпуску теплової енергії здійснюється якісним способом, з незмінними витратами теплоносія відповідно до затверджених температурних графіків.

   КП ЗМВ транспортує теплову енергію від межі міста до споживачів. Виробляє та  постачає теплову енергію до мереж Зеленодольської територіальної громади  ВП «КРИВОРІЗЬКА ТЕС» ПАТ «ДЕТК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі ДТЕК Криворізька ТЕС).

Предметом діяльності підприємства КП ЗМВ поряд з іншими видами діяльності є:

-   організація забезпечення міста тепловою енергією;

-   надання послуг та обслуговування тепломереж, об’єктів теплового постачання;

-   надання послуги з водопостачання та водовідведення на території міста та за його межами;

-   підтримання в належному технічному стані обладнання і комунікацій водопровідно-каналізаційного господарства;

-   утримання будинків та прибудинкових територій житлового фонду міста;

-   обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та теплопостачання;

-   надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів і утримання полігону твердих побутових відходів;

-   обслуговування вуличних і внутрішньобудинкових електричних мереж.

   Теплова енергія від ДТЕК Криворізька ТЕС до міста поставляється двома лініями: № 1 (від КТЦ-1) і № 2 від КТЦ-2, між якими є перемичка. Лінія № 2 будувалася для заводу «Континент» та поруч розташованих будівель. В теперішній час завод «Континент» не працює.

   Теплоносій від ДТЕК Криворізька ТЕС подається по затвердженому температурному графіку 120/70 °С. На вводі в місто стоїть змішувальний вузол, в якому за допомогою насосу Д320/50 підмішується теплоносій зі зворотного трубопроводу тепломережі в подавальний. Таким чином, за допомогою підмішування у систему теплопостачання міста теплоносій подається по затвердженому температурному графіку 95/70 °С.

   При проведенні обстеження та аналізу режимів роботи теплової мережі, які проводились у 2009 році, було встановлено, що розрахунковий гідравлічний режим існуючої теплової мережі не забезпечує нормального теплопостачання усіх споживачів. Навіть при установці розрахункових звужуючих приладів на усіх теплових вводах споживачів та при підтримці параметрів теплоносія на насосній підмішування, теплопостачання кінцевих ділянок теплової мережі (будинки №№ 15,14 по вул. Будівельній, котеджі по вул.  Молодіжній, будинки №№ 1 та 2 по вул. Н.Малаєвої, будинки №№ 1,2,5 по вул. Петропавлівській) існуючою на то         й час тепловою мережею не забезпечувалось.

   Ці обставини зумовлено, передусім, наступним:

-   теплова мережа була спроектована на роботу по температурному графіку 130/70 °С та елеваторним підключенням спожівачів;

-   значне «замулювання» магістральних трубопроводів, строк експлуатації яких біля 40 років призвело до зменшення прохідного перерізу та зниженню їх пропускної спроможності;

-   переведення систем гарячого водопостачання споживачів на схему «з подаючого трубопроводу» призвів до додаткового збільшення сумарних витрати теплоносія по подаючому трубопроводу і як наслідок до збільшення опору ділянок теплової мережі.

   У той же час  гідравлічний аналіз показав, що нормальне теплопостачання усіх підключених спожіваів може бути досягнуто лише після заміни ділянок тепломережі, у тому числі існуючого подаючлого та зворотнього трубопроводу Æ219 мм ділянки від ТК 12 до ТК 13 на трубопровод Æ273 мм.

   Така модернізація системи теплопостачання міста дозволить забезпечити підвищення ефективності системи теплопостачання у цілому за рахунок зниження теплових втрат через теплоізоляцію теплопроводів мережі.

 

2.1. Основні показники роботи системи теплопостачання

   Система теплопостачання м. Зеленодольськ водяна, двотрубна, тупикова, відкрита.

   Централізованим теплопостачанням охоплено практично весь житловий фонд міста, інша частина житлового фонду міста опалюється від індивідуальних джерел.

   КП ЗМВ транспортує теплову енергію від межі мереж виробника до споживачів. ДТЕК Криворізька ТЕС виробляє та постачає теплову енергію до межі розподілу балансової приналежності мереж між ДТЕК Криворізька ТЕС та КП ЗМВ.

   Одним із основних завдань підприємств є забезпечення споживачів тепловою енергією на потреби опалення житлових будівель й гарячого водопостачання за умови створення оптимальних комфортних умов.

   Найбільшими споживачами теплової енергії в місті є населення. Частка споживання тепла населенням становить 79,15% від загального обсягу споживання тепла по місту.

   Розподіл обсягів відпущеного тепла між споживачами ДТЕК Криворізька ТЕС наведено на рис. 1.1.

 

  Рис. 1.1. Структура розподілу обсягів тепла між споживачами     

  3. Мета і завдання програми

   Метою Програми є забезпечення найбільш економічним чином якісного й надійного теплопостачання споживачів при мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище шляхом:

-   підвищення ефективності і надійності функціонування системи теплопостачання міста Зеленодольськ шляхом модернізації існуючого теплового обладнання, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку теплової енергії, індивідуальних теплових пунктів;

-   підвищення ергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних втрат в житлово-комунальному господарстві;

-   зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

-   створення системи автоматизованого збору інформації, регулювання споживання теплової енергії, електроенергії, водопостачання;

-   досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста за рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми;

-   залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями;

-   залучення громадськості до впровадження енергозберігаючих заходів, в тому числі з використанням альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

   Основним завданням інвестиційної програми є модернізація існуючого  теплогенеруючого обладнання,  впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні. Програма передбачає послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.

 

4. Аналіз впливу результатів

реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу

 

       Здійснення модернізації зношеної ділянки теплової мережі від ТК 12 до ТК 13 призведе до значного зменшення кількості аварій, що в свою чергу призведе до зменшення витрат підприємства на матеріали і запасні частини, які необхідно використовувати для усунення аварій та постійного підтримання зношеної ділянки теплової мережі у робочому стані. Також  модернізація системи теплопостачання міста дозволить забезпечити підвищення ефективності системи теплопостачання у цілому за рахунок зниження теплових втрат через теплоізоляцію теплопроводів мережі. За умови того, що ціни постачальників на такі матеріали та запасні частини будуть незмінними а корисний відпуск теплової енергії  буде залишатись на рівні 66,36 тис. Гкал/рік, витрати підприємства зменшаться на 53,08 тис. грн. на рік., що в свою чергу може бути підставою для зменшення тарифу на транспортування теплової енергії на 0,80 грн./Гкал.

   Впровадження інвестиційної програми, а саме заходів з модернізації зношеної ділянки теплової мережі від ТК 12 до ТК 13, призведе до збільшення вартості самої теплової мережі на 511,1 тис. грн. що тягне за собою і збільшення амортизації основних засобів виробничого призначення на 51,11 тис. грн. Можливим наслідком такого збільшення амортизаційних відрахувань є збільшення тарифу на транспортування теплової енергії на 0,77 грн./Гкал.

   Тобто у результаті реалізації інвестиційної програми тариф буде зменшений на 0,03 грн./Гкал.

   Крім того за рахунок збільшення загальної суми амортизаційних відрахувань підприємство буде мати можливість у подальшому накопичувати матеріальні ресурси для продовження модернізації теплової мережі міста Зеленодольська

 

          Розрахунок впливу реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу наведений у наступній таблиці: аналіз впливу на структуру тарифу.xls

 

Поясн записка.doc

 

Додатки та інші документи:

опис заходів.doc

Додаток 1 та 3.doc

Додаток 4.doc

Додаток 5.xls

Додаток 6.doc

Додаток 7.doc

Модернізація 142 м.xls