Видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Зеленодольської  МОТГ.docx

Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та іх демонтаж на території Зеленодольської МОТГ.docx

ПРАВИЛА благоустрою зі змінами 25.04.2019 №1059.docx

  • ЗУ«Про регулювання містобудівної діяльності»

             http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

  • Наказ № 135 від 31.05.2017р.  «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень»

             http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0714-17

  • Наказ №103 від 05.07.2011р. «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

             http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11

  • Постанова КМУ №466 від 13.04.2011р.  «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

             http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF

  • Постанова КМУ №461 від 13.04.2011р. «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»

            http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF

  • Наказ №158 від 03.07.2018р.  «Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

            http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0976-18

  • Інформаційні картки та бланки заяв

            http://zelenodolsk.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%BA/