ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації

 «Детальний план частини території в с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 39»

 

Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації:

        Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 на розгляд громадськості виноситься проект містобудівної документації «Детальний план частини території в с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 39».

Метою розроблення проекту детального плану є обґрунтування можливості будівництва і обслуговування будівель торгівлі на частині території с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області, визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціонального використання території.

Пропонований торгівельний об’єкт матиме багатофункціональне призначення – торгівля продовольчими товарами, виставка-продаж зелених насаджень для ландшафтного дизайну, продаж фасованого комбікорму.

До складу проекту входять текстові (пояснювальна записка) та графічні  матеріали.

 

Техніко-економічні показники

Показники

 

Один. вим.

Існуючий стан

 

Територія в межах проекту

га

0,4782

Площа забудови  (технологічні майданчики)

м.кв.

1517,0

Площа благоустрою, у т.ч.:

  • площа озеленення
  • площа асфальтобетонного покриття

-

м.кв.

м.кв.

м.кв.

3265,0

1400,0

1865,0

 

Відомості про замовника та розробника ДПТ:

Замовник – виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

Виконавець – приватне підприємство  «АРХ-ІОН».

Підстава -  рішення № 741 від 06 червня 2018 року Зеленодольської міської ради  «Про надання дозволу на розроблення  детального плану частини території с. Мар’янське апостолівського району Дніпропетровської області  для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 39».

Інформація про місце та строки ознайомлення з проектом:

З проектом детального плану частини  території -  графічною частиною, пояснювальною запискою та розділом «Оцінка впливу на навколишнє середовище»,  який розроблено у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна ознайомитись  у старостаті села Мар’янське за адресою: с. Мар’янське, вул. Центральна, 97а та на офіційнму сайті Зеленодольської міської ради: zelenodolsk.com.uа   в розділі «Доступ до публічної інформації»   підрозділи «Містобудівна документація. Текстові матеріали» та «Містобудівна документація. Графічні матеріали»  з 10 червня 2019 року по 09 липня 2019 року.

 

Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:

Посадова особа, відповідальна  за забезпечення організації розгляду пропозицій - староста села Мар’янське  Устименко Володимир Дмитрович.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

Письмові пропозиції до проекту детального плану території подаються громадянами із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, із особистим підписом у строк з 10 червня по 09 липня 2019 року (включно) до старостату села Мар’янське за поштовою адресою: 53842, вул. Центральна,97а, с. Мар’янське  Апостолівського району Дніпропетровської області. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються. Пропозиції  повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Пропозиції будуть розглянуті у порядку, передбаченому постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

            Громадські слухання по проекту містобудівної документації відбудуться 9 липня 2019 року о 10.00 год.  в приміщенні будівлі старостату с. Мар’янське за адресою: вул. Центральна,97а, с. Мар’янське  Апостолівського району Дніпропетровської області

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів:

- публікація в районній газеті  «Апостолівські новини» повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації  «Детальний план частини території в с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 39»;

- розміщення текстових та графічних матеріалів  проекту «Детальний план частини території в с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, 39» на офіційному веб-сайті Зеленодольської міської ОТГ  zelenodolsk.com.uа   в розділі «Доступ до публічної інформації» ,  підрозділи «Містобудівна документація. Текстові матеріали» та «Містобудівна документація. Графічні матеріали».