Видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Зеленодольської  МОТГ.docx

Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та іх демонтаж на території Зеленодольської МОТГ.docx

Правила благоустрою населених пунктів Зеленодольської МОТГ.docx

  • ЗУ«Про регулювання містобудівної діяльності»

             http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

  • Наказ № 135 від 31.05.2017р.  «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень»

             http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0714-17

  • Наказ №103 від 05.07.2011р. «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

             http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11

  • Постанова КМУ №466 від 13.04.2011р.  «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

             http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF

  • Постанова КМУ №461 від 13.04.2011р. «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»

            http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF

  • Наказ №158 від 03.07.2018р.  «Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

            http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0976-18

  • Інформаційні картки та бланки заяв

            http://zelenodolsk.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%BA/